وقتی میری به پشت سرت نگاه نکن !

 

 

 

                             نمی خواهم منصرف از رفتن شی !

 

نمی خواهم اشکهایم بهانه ی دلسوزه ات شوند !

 

                                                   نمی خواهم بی قراری هایم را بهانه کنی

 

                   بهانه ی رفتنت...

 

بهانه ی رهایی ات  !

 

                                          بگذار من باشم با تمام کینه های شبانه

 

با تمام دلخوشی های بر باد رفته ی فردایم

 

چه می شود کرد ؟!

 

                   حتی نوازشهایت سیاه شده اند !

 

من می مانم با سنگینی نگاه شب

 

                                 با تمام دلخوشی هایی که کودکانه در آغوش می کشم !

/ 0 نظر / 31 بازدید