رابطه فقط آن‌ نیست که وقتی‌ همدیگر را درک می‌کنید دست
هم را بگیرید...بلکه باید وقتی‌ که بسیاری از مسائل هم را نمی‌فهمید ،در این شرایط
نیز دست‌های همدیگر را رها نکنید

/ 0 نظر / 14 بازدید