در دل من چیزیست

مثل یک بیشه نور ‌

مثل خواب دم صبح ...

و چنان بی تابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت

بروم تا سرکوه ...

دورها آواییست که مرا میخواند...

"سهراب"

 

 

[ 91/11/03 ] [ 3:43 بعد از ظهر ] [ یلدووک ]