لطفا  خانمهایی که   به هر دلیل  مثلا  شوهر بظاهر  غیرتی که دوست دارد  همه جوره زنش را کنترل  کند  و به زنش اعتماد ندارد و فکر می کند  زنش برده و بنده و نوکر زر خرید می باشد  نه یک انسان آزاد  و آزاده و حق تصمیم ندارد و حتی باید  برای نفس کشیدن از مرد خود  اجازه بگیرد

((  البته شوهر  محترم او دوست دارد  با تمامی خانمهای  سکسی  موجود در فیس بوک دوست باشد و خودش را  مستحق این می داند  با  همه خانمهای  سکسی  دوستی کند ولی زنش  رنگ آفتاب را نبیند)) 

 لطفا  به سایت من  سر  نزنند  .

این سایت  و نوشته ها  مربوط به من است  و من برای  هیچ زن  یا دختری نه تنها  پیام دوستی  نمی فرستم  بلکه  از هر دوستی بخاطر  شرایطی  که برایم بوجود امده می ترسم

 پس لطف کنید  اگر آزاد و آزاده هستید  نه بنده  و زندانی و کلفت  و نوکر و سرایدار خانه یک مرد   و اختیار  خودتان را  دارید  و شوهری دارید که دوستتان است  نه نگهبانتان و شما را همان گونه که هستید دوست دارد   نه آن گونه که  شوهر بظاهر محترم  می خواهد  به سایت و نوشته های من سربزنید  .

 من  از تمامی نظرات  استقبال  می کنم  این نوشته ها خاطرات  هر روزه من است  نه یکسری  تخیلات  که بعضی ها برای  گول زدن  زنان یا  دختران  بکار می بندند و خودشان را خوب نشان می دهند   ،  یا  یکسری از   حرفها را  بازگو می کنند تا دل   دیگران را بدست بیاورند و خودشان را خوب  و دیگری را بد   نشان دهند 

برای من زن یا مرد  بودن مهم نیست  من دوست دارم  انسان  گذشته  از  جنسیت آزاد و آزاده باشد